Zniesienie współwłasności nieruchomości odbyć się może albo przed notariuszem, gdy wszyscy współwłaściciele pozostają w zgodzie co do sposobu zniesienia współwłasności albo przed sądem.

W przypadku wyboru drogi sądowego sposobu zniesienia współwłasności mamy następujące możliwości: podział fizyczny nieruchomości, przyznanie nieruchomości na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli (lub do współwłasności kilku z nich), sprzedaż nieruchomości i podział środków w ten sposób uzyskanych.

  • Zniesienie współwłasności nieruchomości przez podział fizyczny nie jest dopuszczalne w każdej sytuacji. Podział taki nie może być sprzeczny z przepisami prawa lub zasadami społeczno–gospodarczymi. Nie może również skutkować istotną zmianą nieruchomości lub znacznym zmniejszeniem jej wartości.
  • Przyznanie całej nieruchomości na wyłączną własność jednego współwłaściciela skutkuje całkowitym zniesieniem współwłasności. W tym wypadku osoba, która staje się jedynym właścicielem nieruchomości jest obarczona obowiązkiem spłaty udziałów pozostałych współwłaścicieli. W przypadku braku zgody co do wartości przedmiotowej nieruchomości, w sprawie zostanie powołany biegły sądowy, który dokona jej wyceny.
  • W sytuacji, kiedy brak jest zgody co do zniesienia współwłasności lub, gdy żaden ze współwłaścicieli nie jest w stanie spłacić udziałów pozostałych współwłaścicieli oraz także brak jest również możliwości podziału fizycznego nieruchomości, zniesienie współwłasności jest możliwe przez sprzedaż nieruchomości. Tryb ten jest najmniej korzystny dla współwłaścicieli, gdyż zbycia dokonuje komornik, który pobiera z tego tytułu wynagrodzenie. W takim stanie faktycznym korzystniejszym byłoby więc porozumieć się chociaż co do sprzedaży nieruchomości na wolnym rynku i dokonania podziały uzyskanej z tego tytułu kwoty.

Należy mieć na uwadze, iż w każdej chwili, na żądanie każdego ze współwłaścicieli, można uruchomić procedurę zmierzającą do zniesienia współwłasności.

Co ważne w toku sądowej sprawy o zniesienie współwłasności należy dokonać także wszelkich rozliczeń związanych z dokonywaniem na nieruchomości jakichkolwiek nakładów i ponoszenia kosztów jej utrzymania.

Data publikacji: 18 stycznia 2021
Autor: Adwokat Anna Gałecka

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Anna Gałecka adwokat
Call Now Button