Sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają szczególnej rozwagi, wnikliwości i odpowiedniego przygotowania. Bardzo często bowiem, wiążą się dużymi, nieodwracalnymi zmianami w życiu osobistym. Niejednokrotnie zaangażowanie osobiste stron, towarzyszące emocje i stres, uniemożliwią prawidłową ocenę sytuacji. Z tej przyczyny, przy tego typu sprawach rekomendowane jest korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika. Tylko odpowiednio dobrana strategia procesowa, poparta fachową wiedzą, umożliwi osiągnięcie oczekiwanych rezultatów w postaci prawidłowo przeprowadzonego postępowania.

W ramach świadczonych usług Kancelaria zapewnia kompleksową wykwalifikowaną pomoc prawną w następującym obszarze:

  • sprawy alimentacyjne tj.: o ustalenie alimentów, o podwyższenie alimentów, o obniżenie alimentów, jak również w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem, zmianę kontaktów oraz zakaz kontaktów, o zagrożenie nakazaniem zapłaty grzywny za niestosowanie postanowienia o kontaktach,
  • sprawy o przysposobienie (adopcję),
  • sprawy dotyczące opieki i kurateli,
  • sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia,
  • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka, w tym sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka,
  • sprawy z zakresu wyrażenia przez Sąd zgody na dokonanie czynności prawnej, np. zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, zgody na złożenie wniosku o paszport itp.
  • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko rodzinie,
  • postępowanie w sprawach nieletnich (demoralizacja nieletnich)

Postępowania przed sądem rodzinnym

Call Now Button