Birds
We Plan,
Anticipate,
Create
safe and effective
legal solutions.
scroll

Knowledge, experience and commitment.

We create the highest standards.

Our Law Firm provides legal assistance to ENTERPRISES as well as INDIVIDUAL CLIENTS.

We realize the above by providing comprehensive legal assistance to business entities both at the stage of

  • their formation (commercial law companies),
  • or transformation of entities,
  • as well as their ongoing service.

We provide legal security for all actions taken by Entrepreneurs in the course of their business activity, ensuring, among others

  • over the formulation of contracts,
  • securing the solutions used,
  • we perform legal analyses and prepare legal opinions.

We represent you in court proceedings (both civil and criminal) and administrative proceedings.

In the area of cooperation with individual clients, we develop action strategies to secure their interests to the fullest extent and then proceed with litigation representation both before the court and before the law enforcement agencies

We conduct parallel proceedings for divorce or separation with proceedings for determination of marital property separation, for division of property, for restitution of outlays, for dissolution of co-ownership.

We prepare legal solutions regarding parental authority, alternate custody, contact and alimony.

We represent in criminal and petty offence cases. We pursue claims for compensation and redress of any kind. We conduct inheritance, acquisitive prescription and demarcation proceedings. We represent you in disputes concerning copyright protection.

The standards and quality of legal services provided by our Law Firm are determined by loyalty, reliability and ambitious approach to every order.

THE LAW FIRM TEAM

Our Publications

Jak wygląda postępowanie o zniesienie współwłasności?

Współwłasność nieruchomości to częsta sytuacja w stosunkach prawnych, nierzadko wynikająca nie tyle ze wspólnej decyzji kilku osób, a np. dziedziczenia. Zdarza się, że wskutek braku porozumienia czy wspólnej decyzji, współwłaściciele postanawiają o zniesieniu współwłasności. Jak dokonać tego w praktyce? Odpowiadam poniżej. Zniesienie współwłasności możliwe jest na drodze sądowej (na zgodny wniosek lub spornie) oraz przed notariuszem (kiedy między współwłaścicielami nie ma sporu). Zniesienie współwłasności u notariusza Dokonanie zniesienia współwłasności nieruchomości przed notariuszem to rozwiązanie przewidziane dla współwłaścicieli, którzy są zgodni co do tej decyzji – postępowanie przed notariuszem jest tańsze i szybsze w porównaniu do procedury sądowej i polega na sporządzeniu stosownego aktu notarialnego uwzględniającego niezbędne informacje w przedmiocie podziału nieruchomości. Przy zniesieniu współwłasności przed notariuszem współwłaściciele muszą samodzielnie dojść do porozumienia. Taksa notarialna jest ustalana indywidualnie, zgodnie z przepisami obliczany jest również podatek od czynności cywilnoprawnych; odrębne koszty ponosi się za wydanie wypisów sporządzonego aktu – 6,00 zł netto

We understand the needs and ambitions of our clients.
We create contructive legal solutions to realize them.

THEY TALK ABOUT US LIKE THIS…

 
 
Call Now Button