Kancelaria w profesjonalny i rzetelny sposób pomaga swoim Klientom dochodzić przysługujących im roszczeń w sprawach odszkodowawczych. Wysokie standardy merytoryczne i etyczne obowiązujące w Kancelarii dają naszym Klientom gwarancję wypracowania dla nich w sposób uczciwy najlepszych rozwiązań prawnych, przekładających się bezpośrednio na wysokość wywalczonych odszkodowań. Zakres prowadzonych przez nas spraw obejmuje dochodzenie roszczeń m.in. z tytułu:

  • poniesionych szkód osobowych (odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z wypadkiem komunikacyjnym)
  • poniesionych szkód rzeczowych (odszkodowanie za pojazd mechaniczny, szkoda całkowita i szkoda częściowa)
  • błędów w sztuce lekarskiej
  • wypadków przy pracy

W każdym przypadku wykonywany jest audyt sprawy na podstawie stanu faktycznego i dostarczonych dokumentów co sprawia, iż reguły współpracy z Klientami są od początku bardzo czytelne dla obu stron. Nader istotnym jest także, iż na życzenie Klienta Kancelaria prowadzi sprawy w sposób kompleksowy. Zgodnie z wolą Klientów prowadzony jest nie tylko proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz sprawy karne związane z dochodzonym odszkodowaniem.

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Call Now Button