Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w obszarze prawa zobowiązań w szczególności poprzez:

  • konstruowanie umów i ogólnych ich warunków w obrocie konsumenckim
  • konstruowanie aneksów do umów
  • opiniowanie umów
  • negocjowanie umów
  • prowadzenie nadzoru nad implementacją umów
  • zabezpieczanie realizacji kontraktów oraz obsługa zabezpieczeń umownych i procesu realizacji uprawnień z tytułu tych zabezpieczeń, jak również dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku z niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem umów
  • świadczenie pomocy prawnej w zakresie wszelkich sporów powstałych na tle umów.

Umowy przygotowywane są przez Nas każdorazowo „pod Klienta”, tak aby w maksymalny sposób odpowiadały jego oczekiwaniom oraz zabezpieczały jego interesy.

Prawo umów

Call Now Button