We współpracy z podmiotami gospodarczymi, zajmujemy się wdrażaniem konstruktywnych rozwiązań prawnych odpowiadających w największym możliwym stopniu założeniom biznesowym związanym z działalnością gospodarczą Klientów. Asekurujemy prawnie wszelkie działania podejmowane przez Przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, czuwając m.in. nad formułowaniem umów, wdrażaniem dokumentacji, zabezpieczaniem stosowanych rozwiązań, dokonujemy analiz prawnych i przygotowujemy opinie prawne. Reprezentujemy w postępowaniach sądowych (zarówno cywilnych, jak i karnych) oraz postępowaniach administracyjnych. Sprawujemy nadzór prawny nad funkcjonowaniem poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Kancelaria świadczy pomoc prawną Przedsiębiorcom w szczególności poprzez:

  • kompleksowe doradztwo prawne w sprawach dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej
  • tworzenie (rejestrację) spółek prawa handlowego oraz fundacji i bieżącą ich obsługę oraz doradztwo
  • przeprowadzanie procesu przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego
  • reprezentację podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych (ugodowym, mediacyjnym, negocjacyjnym)
  • kompleksowe doradztwo przedprocesowe polegające na dokonaniu analizy prawnej roszczeń, ocenie istniejących możliwości procesowych, stworzeniu odpowiedniej strategii procesowej
  • dochodzenie odszkodowań
  • windykację należności
  • przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia RODO poprzez przygotowanie stosownej dokumentacji
  • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach pracowniczych.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta, także z możliwością świadczenia pomocy prawnej w siedzibie Klienta (1-3 razy w tygodniu).

Obsługa prawna przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego

Call Now Button