Rozumiemy. Reagujemy. Reprezentujemy.
Rozumiemy potrzeby i ambicje naszych Klientów, Jesteśmy po to, by pomóc je zrealizować
Rozumiemy. Reagujemy. Reprezentujemy.

Szanowni Państwo,

Niniejszym pragniemy zaprosić Państwa do współpracy z Kancelarią Adwokacką adwokat Moniki Wypych z siedzibą w Częstochowie. Głównym celem działalności Kancelarii jest poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań prawnych odpowiadających w największym możliwym stopniu założeniom biznesowym związanym z działalnością Klientów, jak również świadczenie na najwyższym poziomie pomocy prawnej Klientom indywidualnym. Standardy działania oraz jakość świadczonych przez Kancelarię usług prawnych wyznaczane są poprzez lojalność, szacunek oraz ambitne podejście do każdego realizowanego zadania.

Zespół Kancelarii Adwokackiej w kontaktach ze swoimi Klientami charakteryzuje wysoka wiedza merytoryczna, zaangażowanie, rzetelność oraz ciężka praca. Takie właśnie cechy Kancelarii pragniemy Państwu w pierwszej kolejności przedstawić i zaoferować. Poza zdobytym doświadczeniem oraz powyższymi przymiotami niezmiernie istotna jest dla Nas pasja na polu, na jakim przyszło nam działać. Nieustannie podejmujemy nowe wyzwania odpowiadając na potrzeby każdego Klienta.

Kancelaria świadczy pomoc Klientom Indywidualnym w szczególności w sprawach o rozwód oraz o separację, w sprawach o ubezwłasnowolnienie, w sprawach rodzinnych (sprawy dot.: władzy rodzicielskiej, sprawy o alimenty, sprawy o kontakty) jak również w sprawach majątkowych tj. m.in. o podział majątku, w sprawach spadkowych, sprawach o zasiedzenie, sprawach o zniesienie współwłasności. Kancelaria zajmuje się także sprawami o ochronę dóbr osobistych, sprawami odszkodowawczymi (roszczenia majątkowe, roszczenia osobowe np. w związku z wypadkiem komunikacyjnym), a także sprawami karnymi, wykroczeniowymi oraz o demoralizację nieletnich.

Kancelaria współpracuje także z Klientami Biznesowymi, udzielając pomocy prawnej w sprawach cywilnych, gospodarczych (tworzenie i obsługa spółek prawa handlowego), w sprawach z zakresu prawa pracy, własności intelektualnej, prawa administracyjnego, a także w sprawach karnych (postępowania karno-skarbowe, sprawy karne gospodarcze). Kancelaria przygotowuje również wdrożenia Rozporządzenia Unijnego RODO.