Birds
Planujemy,
Przewidujemy,
Tworzymy
bezpieczne i efektywne
rozwiązania prawne.
scroll

Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie.

Tworzymy najwyższe standardy.

Kancelaria świadczy pomoc prawną PRZEDSIĘBIORSTWOM, jak również KLIENTOM INDYWIDUALNYM.

Powyższe realizujemy udzielając podmiotom gospodarczym kompleksowej pomocy prawnej zarówno na etapie

  • ich tworzenia (spółek prawa handlowego),
  • czy też przekształcania podmiotów,
  • jak i bieżącej ich obsługi.

Asekurujemy prawnie wszelkie działania podejmowane przez Przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, czuwając m.in.

  • nad formułowaniem umów,
  • zabezpieczaniem stosowanych rozwiązań,
  • dokonujemy analiz prawnych i przygotowujemy opinie prawne.

Reprezentujemy w postepowaniach sądowych (zarówno cywilnych, jak i karnych) oraz postępowaniach administracyjnych.

Sprawujemy nadzór prawny nad funkcjonowaniem poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.

W obszarze współpracy z klientami indywidualnymi, opracowujemy strategie działań celem zabezpieczenia w najszerszym stopniu ich interesów, a następnie przystępujemy do reprezentacji procesowej zarówno przed Sądem, jak i przed organami ścigania.

  • Prowadzimy równolegle postępowania o rozwód, czy separacje z postępowaniami o ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, o podział majątku, zwrot nakładów, o zniesienie współwłasności.
  • Przygotowujemy rozwiązania prawne w zakresie władzy rodzicielskiej, opieki naprzemiennej, kontaktów i alimentacji.
  • Reprezentujemy w sprawach karnych i wykroczeniowych.
  • Dochodzimy roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie każdego rodzaju. Przeprowadzamy postępowania spadkowe, o zasiedzenie oraz rozgraniczeniowe. Reprezentujemy w sporach dotyczących ochrony praw autorskich.

Standardy działania oraz jakość świadczonych przez Kancelarię usług prawnych wyznaczane są poprzez lojalność, rzetelność oraz ambitne podejście do każdego realizowanego zlecenia.

ZESPÓŁ KANCELARII

Nasze Publikacje

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Regularny kontakt dziecka z drugim z rodziców stanowi ważny czynnik pomagający w radzeniu sobie z konsekwencjami rozwodu. Najdalej posuniętym wariantem przebywania dziecka z drugoplanowym rodzicem jest opieka naprzemienna. Opieka naprzemienna cechuje się tym, że dziecko mieszka naprzemiennie, raz u jednego, raz u drugiego z rodziców w równym czasie, w pewnych powtarzających się cyklach. Najczęściej orzekany jest system opieki: tydzień u jednego z rodziców, tydzień u drugiego z rodziców. Choć brak jest wprost regulacji w tym zakresie, to w praktyce polskie sądy coraz częściej orzekają opiekę naprzemienną. Mogą ją orzec zarówno w wyroku rozwodowym lub też później w ramach osobnego postępowania. Najważniejsze aspekty opieki naprzemiennej nad dzieckiem Najważniejszą przesłanką ustanowienia opieki naprzemiennej nad dzieckiem jest zgodna wola stron. Opieka naprzemienna wymaga dobrej współpracy i komunikacji pomiędzy rodzicami, zatem niezbędne jest, aby strony potrafiły się ze sobą porozumiewać. W przypadku podjęcia mediacji, a następnie zawarcia ugody, czy też samodzielnego wypracowania porozumienia wychowawczego pomiędzy stronami rola sądu ogranicza się jedynie do zatwierdzenia porozumienia i wydania orzeczenia zgodnie z wolą stron. Co

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Regularny kontakt dziecka z drugim z rodziców stanowi ważny czynnik pomagający w radzeniu sobie z konsekwencjami rozwodu. Najdalej posuniętym wariantem przebywania dziecka z drugoplanowym rodzicem jest opieka naprzemienna. Opieka naprzemienna cechuje się tym, że dziecko

Zatarcie skazania

W razie skazania na karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej

Rozumiemy potrzeby i ambicje naszych Klientów.

Tworzymy kontruktywne rozwiązania prawne by je realizować.

MÓWIĄ O NAS TAK…

 
 
Call Now Button