Birds
Planujemy,
Przewidujemy,
Tworzymy
bezpieczne i efektywne
rozwiązania prawne.
scroll

Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie.

Tworzymy najwyższe standardy.

Kancelaria świadczy pomoc prawną PRZEDSIĘBIORSTWOM, jak również KLIENTOM INDYWIDUALNYM.

Powyższe realizujemy udzielając podmiotom gospodarczym kompleksowej pomocy prawnej zarówno na etapie

  • ich tworzenia (spółek prawa handlowego),
  • czy też przekształcania podmiotów,
  • jak i bieżącej ich obsługi.

Asekurujemy prawnie wszelkie działania podejmowane przez Przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, czuwając m.in.

  • nad formułowaniem umów,
  • zabezpieczaniem stosowanych rozwiązań,
  • dokonujemy analiz prawnych i przygotowujemy opinie prawne.

Reprezentujemy w postepowaniach sądowych (zarówno cywilnych, jak i karnych) oraz postępowaniach administracyjnych.

Sprawujemy nadzór prawny nad funkcjonowaniem poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.

W obszarze współpracy z klientami indywidualnymi, opracowujemy strategie działań celem zabezpieczenia w najszerszym stopniu ich interesów, a następnie przystępujemy do reprezentacji procesowej zarówno przed Sądem, jak i przed organami ścigania.

  • Prowadzimy równolegle postępowania o rozwód, czy separacje z postępowaniami o ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, o podział majątku, zwrot nakładów, o zniesienie współwłasności.
  • Przygotowujemy rozwiązania prawne w zakresie władzy rodzicielskiej, opieki naprzemiennej, kontaktów i alimentacji.
  • Reprezentujemy w sprawach karnych i wykroczeniowych.
  • Dochodzimy roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie każdego rodzaju. Przeprowadzamy postępowania spadkowe, o zasiedzenie oraz rozgraniczeniowe. Reprezentujemy w sporach dotyczących ochrony praw autorskich.

Standardy działania oraz jakość świadczonych przez Kancelarię usług prawnych wyznaczane są poprzez lojalność, rzetelność oraz ambitne podejście do każdego realizowanego zlecenia.

ZESPÓŁ KANCELARII

Nasze Publikacje

Jak wygląda postępowanie o zniesienie współwłasności?

Współwłasność nieruchomości to częsta sytuacja w stosunkach prawnych, nierzadko wynikająca nie tyle ze wspólnej decyzji kilku osób, a np. dziedziczenia. Zdarza się, że wskutek braku porozumienia czy wspólnej decyzji, współwłaściciele postanawiają o zniesieniu współwłasności. Jak dokonać tego w praktyce? Odpowiadam poniżej. Zniesienie współwłasności możliwe jest na drodze sądowej (na zgodny wniosek lub spornie) oraz przed notariuszem (kiedy między współwłaścicielami nie ma sporu). Zniesienie współwłasności u notariusza Dokonanie zniesienia współwłasności nieruchomości przed notariuszem to rozwiązanie przewidziane dla współwłaścicieli, którzy są zgodni co do tej decyzji – postępowanie przed notariuszem jest tańsze i szybsze w porównaniu do procedury sądowej i polega na sporządzeniu stosownego aktu notarialnego uwzględniającego niezbędne informacje w przedmiocie podziału nieruchomości. Przy zniesieniu współwłasności przed notariuszem współwłaściciele muszą samodzielnie dojść do porozumienia. Taksa notarialna jest ustalana indywidualnie, zgodnie z przepisami obliczany jest również podatek od czynności cywilnoprawnych; odrębne koszty ponosi się za wydanie wypisów sporządzonego aktu – 6,00 zł netto

Jak wygląda postępowanie o zniesienie współwłasności?

Współwłasność nieruchomości to częsta sytuacja w stosunkach prawnych, nierzadko wynikająca nie tyle ze wspólnej decyzji kilku osób, a np. dziedziczenia. Zdarza się, że wskutek braku porozumienia czy wspólnej decyzji, współwłaściciele

Rozumiemy potrzeby i ambicje naszych Klientów.

Tworzymy konstruktywne rozwiązania prawne by je realizować.

MÓWIĄ O NAS TAK…

 
 
Call Now Button