Kancelaria świadczy usługi w zakresie audytu prawnego nieruchomości. Jego celem jest ustalenie ryzyka prawnego związanego z nieruchomością, aby w konsekwencji zabezpieczyć Klienta przed jego wystąpieniem lub w razie jego akceptacji – uwzględnić jego istnienie w cenie zakupu. W ramach audytu prawnego wykonujemy m.in.:

  • badanie treści księgi wieczystej nieruchomości

  • badanie przeznaczenia planistycznego nieruchomości

  • analizę wartości nieruchomości

  • analizę budowlana nieruchomości

  • badanie pod względem zaistnienia innych przeszkód w nabyciu i zabudowie nieruchomości (np. miejscowy plan rewitalizacji, nabycie gruntów rolnych, ujawnienie nieruchomości w rejestrze zabytków, brak dostępu do drogi publicznej, istnienie służebności przesyłu lub sieci)

Due Diligence Nieruchomości

Call Now Button