Webinar – Dowodzenie winy wyłącznej w rozkładzie pożycia

Webinar  z dnia 13.06 b.r. jest odpowiedzią na ilość pytań w zasadzie często powtarzających sięw postępowaniach dotyczących rozwodu czy separacji. Uznałam, że warto byłoby zebrać kilka takich informacji które będą dla państwa pewnymi wskazówkami. Rozwód to sytuacja, której nikt w swoim życiu nie przewiduje. Jest to sytuacja bardzo trudna emocjonalnie,

Jak wygląda postępowanie o zniesienie współwłasności?

Współwłasność nieruchomości to częsta sytuacja w stosunkach prawnych, nierzadko wynikająca nie tyle ze wspólnej decyzji kilku osób, a np. dziedziczenia. Zdarza się, że wskutek braku porozumienia czy wspólnej decyzji, współwłaściciele postanawiają o zniesieniu współwłasności. Jak dokonać tego w praktyce? Odpowiadam poniżej. Zniesienie współwłasności możliwe jest na drodze sądowej (na zgodny

Czy można dochodzić odszkodowania za ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości?

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości jest uregulowane w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z ustawą starosta może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej

Alimenty w rozwodzie od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia

Obowiązek alimentacyjny powszechnie kojarzy się z koniecznością łożenia przez jednego z rodziców (najczęściej ojca) na rzecz swojego potomstwa. Polskie prawo rodzinne przewiduje jednak obowiązek alimentacyjny także między małżonkami. Źródła takiej możliwości należy szukać w art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – możemy mówić w tym zakresie o dwóch przypadkach: alimentów

Zasiedzenie udziału w nieruchomości

Temat zasiedzenia nieustannie cieszy się zainteresowaniem – jest to w końcu instytucja pozwalająca na nabycie prawa wskutek upływu czasu, kojarząca się najczęściej z nieruchomościami. Dzisiaj omówię kwestię zasiedzenia, ale nie całej nieruchomości, a udziału w niej i to przez innego współwłaściciela. Tak, istnieje taka możliwość potwierdzona orzecznictwem sądowym. Nie należą

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Regularny kontakt dziecka z drugim z rodziców stanowi ważny czynnik pomagający w radzeniu sobie z konsekwencjami rozwodu. Najdalej posuniętym wariantem przebywania dziecka z drugoplanowym rodzicem jest opieka naprzemienna. Opieka naprzemienna cechuje się tym, że dziecko mieszka naprzemiennie, raz u jednego, raz u drugiego z rodziców w równym czasie, w pewnych powtarzających się cyklach. Najczęściej orzekany jest system opieki:

Zmiany w dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców w związku z COVID-19

W związku z wejściem w życie 28 lutego 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371) w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID – 19 zmieniły się zasady przyznawania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z nowymi

Zatarcie skazania

W razie skazania na karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Na wniosek skazanego Sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kończy zwracanie srodków wpłaconych na imprezy turystyczne

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wyznaczył dzień 22 marca 2021 roku jako ostatni dzień rozpatrywania wniosków o zwrot środków wpłaconych na imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii. Dotychczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił ponad 223 miliony złotych podróżnym, których imprezy turystyczne odwołano z powodu pandemii Covid-19. 5 marca 2021 roku Fundusz wysłał do przedsiębiorców turystycznych oraz

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka pełnoletniego

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym rodzice są zobowiązani do łożenia na utrzymanie i wychowanie swoich dzieci. Wysokość alimentów jest zależna od usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych i finansowych osoby zobowiązanej do ich płacenia. Należy podkreślić, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa wraz z osiągnięciem pełnoletniości. Wskazuje się zaś, że obowiązek ten trwa przez czas, gdy

Call Now Button