Webinar  z dnia 13.06 b.r. jest odpowiedzią na ilość pytań w zasadzie często powtarzających się
w postępowaniach dotyczących rozwodu czy separacji. Uznałam, że warto byłoby zebrać kilka takich informacji które będą dla państwa pewnymi wskazówkami. Rozwód to sytuacja, której nikt w swoim życiu nie przewiduje. Jest to sytuacja bardzo trudna emocjonalnie, bardzo złożona,  potrafi być postępowaniem trwającym wiele lat. Gdybym chciała przedstawić w jednym poście wszystko co może wydarzyć się
w sprawie o rozwód to potrwałby on kilka godzin.

https://www.youtube.com/watch?v=nkbbnohoKY0

Postępowanie rozwodowe jest w taki sposób realizowane że my sobie od swoich klientów życzymy najpierw przedłożenia nam całości materiału dowodowego celem zapoznania się z nim, omówienia go
i oceny pod kątem dowodowym.

Musimy pamiętać, że żeby sąd w ogóle zechciał wdać się w to żeby sąd chciał orzec rozwód to musi upłynąć co najmniej sześciomiesięczny rozkład pożycia małżeńskiego czyli ustanie więzi emocjonalnej ustanie więzi fizycznej oraz ustanie więzi gospodarczej. Dopiero w momencie kiedy te wszystkie trzy więzi ustaną sąd może orzec rozwód. To jest dobry czas, aby zastanowić się nad kwestią podziału majątku oraz nad tym, czy chcecie zanim dojdzie do orzeczenia rozwodu ustalić w odrębnym postępowaniu rozdzielność majątkową. To jest czas, kiedy można wiele kwestii wypracować. Jeżeli jesteście reprezentowani przez kancelarię adwokacką to tak naprawdę te wszystkie aspekty powinny być poruszone w zasadzie przy pierwszym kontakcie.

Punktem wyjścia jest przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – artykuł 23. Zgodnie z tym przepisem małżonkowie są zobowiązani wobec siebie do wspólnego pożycia, do wierności i do wzajemnej pomocy orazdo współdziałania na rzecz rodziny którą założyli. W momencie, w którym któreś z tych aspektów nie działa i to z winy jednego z małżonków, drugi małżonek jest uprawniony do tego, żeby żądać ustalenia winy wyłącznej.

Istnieją takie cztery zasadnicze przestrzenie, w których mówimy o winie wyłącznej. Pierwsza oczywiście to jest zdrada. Druga – uzależnienie od alkoholu, uzależnienie od hazardu, uzależnienie od narkotyków, które to uzależnienie wpływa na małżeństwo w ten sposób że ono przestaje funkcjonować. Trzecia przestrzeń to jest przemoc fizyczna i przemoc psychiczna stosowana wobec jednego z małżonków przez drugiego. Czwarta – brak przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny ( to jest taka sytuacja,
w której pomimo tego że strony są w związku małżeńskim jedno z małżonków utrzymuje i wychowuje,
a drugie się nie poczuwa.

Z orzeczeniem winy wyłącznej wiąże się obowiązek alimentacyjny. Jeżeli on zostanie orzeczony to
w zasadzie jest on nieograniczony w czasie i tak jak alimenty orzekane na dzieci – tak alimenty orzekane na rzecz współmałżonka mogą być podnoszone w czasie.

Zdrada, a rozwód

Tak się dzieje od jakiegoś czasu że coraz więcej do akt sprawy trafia opinii detektywistycznych. To jest taki dowód który ja przynajmniej obserwuję na przestrzeni ostatnich lat coraz częściej. W dużych sprawach to w zasadzie w każdej bez wyjątków ten detektyw jest. Zwiększa się zatem świadomość osób co do tego, że można w taki sposób dowodzić. Oczywiście jeżeli już mamy opinię detektywistyczną, która jest przydatna, tj. która dokumentuje fakty zdrady,  relacji pozamałżeńskiej – to prowadzenie dalszych dowodów na te same fakty niespecjalnie ma sens. Czasem jest jednak tak,  że z opinii detektywistycznej wynika jakiś, okres w którym to w życiu współmałżonka pojawiła się jakaś relacja i trzeba jeszcze dowodzić co do innego (wcześniejszego) okresu albo innych aspektów. Wina może polegać na kilku rzeczach naraz, np. może to być i zdrada i problem z alkoholem, który wpływa na rodzinę. Natomiast opinie detektywistyczne mają to do siebie, że jeżeli detektyw jest dobry to oczywiście korzysta z różnych możliwości technicznych. Często są to np. gps które są podpisane w różne miejsca. Często są to podsłuchy montowane pod siedzeniami w samochodach. Często też zdarzają się jakieś jeszcze inne techniczne historie które pomagają w sposób jednoznaczny ustalić, że dana relacja w określonym czasie miała charakter wyłącznie relacji bliskiej pozamałżeńskiej. Natomiast jeżeli nie mamy tej opinii detektywistycznej wykorzystujemy inne źródła dowodowe. Najlepiej oczywiście, jeżeli jest bezpośredni świadek. Należy się skupić na tym żeby mieć świadków nie jak najwięcej, ale jak najbardziej wartościowych którzy faktycznie coś wiedzą, bo to widzieli. Oni są dla sądu najbardziej wartościowi. Jeżeli nie mamy świadków pojawiają się często zrzuty korespondencji sms, Messenger, watsup, mail.

Dowodem w sprawie mogą być także zdjęcia ( na facebook, na Instagramie, czy też zdjęcia np. umiejscowione na stronie jakiegoś klubu, w którym małżonek bywał to takie zdjęcia są również jak najbardziej do zaprezentowania w sądzie. Często jest tak, że klienci logują się na różnych portalach randkowych tylko po to żeby poszukać tam swojego współmałżonka i niejednokrotnie zdarza się że odnajdują tego współmałżonka.  Jeśli chodzi o PS o to jak wspomniałam – działają detektywi ale czasem także same strony montują współmałżonkowi. Dowodem, jaki występuje obecnie bardzo często są nagrania. Jeżeli jednak nosicie się z zamiarem złożenia takiego materiału do sprawy do każdego nagrania powinien być stenogram. Składając jednakże takie dowody trzeba się zastanawiać nad tym. Jakie mogą być konsekwencje. Często bowiem zdenerwowany współmałżonek po prostu złoży zawiadomienie do prokuratury albo na Policję. Takimi dowodami, które są pośrednie ale też potrafią dowieść winy wyłącznej są wykazy połączeń telefonicznych. Pełnomocnik powinien tę próbę podjąć. Jeżeli uda się ustalić personalia osoby, z którą współmałżonek prowadzi długie i częsty rozmowy telefoniczne, najlepiej jest złożyć wniosek o przesłuchanie tej osoby w charakterze świadka. Czasem zdarzają się wśród dowodów ,wyciągi z rachunków bankowych na których widać że współmałżonek odbywa liczne kolacje w jednym miejscu. To jest oczywiście dowód pośredni, ale mając inny materiał do tego czy też podejrzenie co do osoby jesteśmy w stanie podjął starania o to żeby ustawić za pomocą detektywa tudzież inny sposób jak się mają sprawy. Czasem zdarzają nam się rownież wydruki kont internetowych sklepów gdzie można dopatrzeć się zakupów przez mężczyzn bielizny damskiej, czy perfum, co rodził pytania małżonki „dla kogo”. W zasadzie jeśli chodzi o kwestię zdrady to wszystko co może przyczynić się do ustalenia winy wyłącznej można w sprawie rozwodowej prezentować. Sądy okręgowe przyjmują obszerne wnioski dowodowe za pomocą których można wykazać winę wyłączną. Sąd nie tylko orzeka winę wyłączną kiedy ma czarno na białym winę udokumentowaną nagraniem, czy zdjęciem uwidaczniającym wprost bliskość, ale także wtedy kiedy zachodzą tzw. pozory zdrady czyli kiedy właśnie ten materiał dowodowy pomimo tego że nie jest taki jednoznaczny w postaci np. zdjęcia opinii detektywistycznej to przez złożenie innego materiał dowodowego np. wyciągów bilingów, zakupów pokazuje że jednak dana relacja nie może być traktowana jako relacja koleżeńska. Kiedy sąd winy wyłącznej orzec nie może: 1) kiedy strona wybaczyła małżonkowi zdradę co dokumentuje fakt dalszego prawidłowego pożycia małżeńskiego; 2) kiedy rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił dużo wcześniej aniżeli nastąpiła zdrada.

Uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard), a rozwód

Podstawowym dowodem są zeznania świadków. Jeśli brak jest świadków, wówczas trzeba można przedłożyć dokumentację z leczenia odwykowego męża, czy chociażby wskazanie w jakiej placówce się współmałżonek leczył aby za pośrednictwem sądu móc zwrócić się do tej placówki. Często pojawiają się też zaświadczenia od psychologów z terapii dla osób współzależnionych, nagrania z imprez rodzinnych, zdjęcia, rachunku bankowego dla wykazania jakiej ilości współmałżonek zakupuje alkohol. Jeśli strona lub inny członek rodziny wystąpił do Sądu Rodzinnego z wnioskiem o skierowanie na przymusowe – można zawnioskować dowód z tychże akt. Jeżeli współmałżonek odmawiał uczestniczenia w terapiach – można przedłożyć nagrania czy korespondencję dokumentującą tę odmowę. To pokazuje brak woli podjęcia leczenia, a co za tym idzie – brak woli ratowania małżeństwa. Jesteście zobowiązani wykazać nie tylko ten fakt że dana osoba jest osobą uzależnioną, ale przede wszystkim to że to uzależnienie wpływa na rodzinę, powodując rozpad małżeństwa. Jeśli pojawiają się po alkoholu jakieś awantury konflikty, którym towarzyszą interwencje policji należy złożyć wniosek do Sądu, aby zwrócił się po notatki z interwencji za dany okres. Konsekwencją problemu uzależnienia jest zazwyczaj kwestia awantur, braku zaangażowania w życie rodzinne, brak zainteresowania się dziećmi, brak przyczyniała się do zaspokajania potrzeb rodziny, a w konsekwencji także i ta przemoc fizyczna i psychiczna.

Przemoc fizyczna i przemoc psychiczna, a rozówd

Pojawia się albo łącznie z uzależnieniami albo bez. Co zrobić kiedy mamy przemoc fizyczną i przemoc psychiczną ale nie mamy tego materiału dowodowego bo nie ma świadków? Często do przemocy dochodzi w „czterech ścianach”, albo w obecności wyłącznie dzieci,  a przecież dzieci są niepełnoletnie i sąd nie będzie przysługiwał dzieci. Najłatwiej posługiwać się albo jakimiś produkcjami które miały miejsce w trakcie trwania małżeństwa ponieważ doszło do jakiejś przemocy która skutkowała naruszeniem czynności narządu ciała. Można się również posługiwać zaświadczeniem z terapii – jeżeli dana osoba korzysta z terapii dla osób będących ofiarą przemocy. Można się posiłkować również smsami, które wskazują na postawę współmałżonka. Jeśli toczyło się postępowanie karne bądź wykończeniowe to również można się posiłkować dowodem z akt tego postępowania.

Jeżeli potrzebujesz pomocy kancelarii rozwodowej w Częstochowie, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Webinar – Dowodzenie winy wyłącznej w rozkładzie pożycia

4-min
Call Now Button