W 2018r. uchwalono szereg zmian w Ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Ustawa zmienia zasadę, wedle której określa się, czy popełniona m.in. kradzież jest wykroczeniem czy już przestępstwem. To istotna różnica, bo za wykroczenie wymierzana jest najczęściej grzywna, a za kradzież będącą przestępstwem grozi nawet 5 lat więzienia. Do momentu nowelizacji cezurę tę wyznaczała wartość szkody wynoszącej jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2018 r. było to 525 zł. Po zmianach granicę stanowić ma 500 zł, ale określony na tym poziomie próg będzie niezmienny, a nie uzależniony od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę czy innych zmiennych czynników.

Powyższa zmiana jest bardzo istotna, bowiem dotychczasowy stan rzeczy powodował, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrastała również kwota kwalifikująca kradzież jako wykroczenie lub przestępstwo. Obecnie nie będzie miało to wpływu.

Ustawa wprowadza również przepis, który pozwoli na skazywanie za przestępstwo w sytuacji, gdy dojdzie na przykład do trzech kradzieży o każdorazowej wartości po 200 zł. Dziś tacy sprawcy mają trzy mandaty po 200 zł. Po zmianach będą karani jak za przestępstwo.

Ustawa wydłuża również z 7 do 14 dni termin uiszczenia grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego zaocznego, który wystawiany jest na przykład za wykroczenie drogowe zarejestrowane fotoradarem, nieprawidłowe parkowanie albo nieodśnieżenie chodnika przy domu.

Nowelizacja zdecydowanie zaostrza kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. Jeśli właściciel np. groźnego psa puszcza wolno podczas spacerów, co zagraża zdrowiu, a nawet życiu innych ludzi, może zostać ukarany grzywną do 5000 zł., a nawet ograniczeniem wolności. Jeśli zwierzę zagrożenia nie stwarza, to ewentualna grzywna wyniesie 1000 zł. Warto tu wskazać, iż do tej pory za nieostrożność przy trzymaniu zwierzęcia groziła grzywna w wysokości zaledwie do 250 zł.

Wykaz ras, które można uznać za niebezpieczne, reguluje Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. Znajdziemy w nim takie rasy jak m.in. pit bulla, buldoga amerykańskiego, doga argentyńskiego, rottweilera czy owczarka kaukaskiego.

Data publikacji: 24 czerwca 2020
Autor: Adwokat Monika Wypych

Nowelizacja kodeksu wykroczeń w 2018 roku

Adwokat Monika Wypych
Call Now Button