Alkoholowa blokada zapłonu
Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości należy do jednych z najbardziej powszechnych przestępstw popełnianych w Polsce. Według danych statystycznych Komendy Głównej Policji, w ubiegłym roku w skali całego kraju wszczęto ponad 56,5 tysiąca postępowań związanych z jazdą pod wpływem alkoholu, w samym województwie Śląskim było to ponad 6,3 tysiąca spraw. Dla sprawców powyższych przestępstw wiąże się to m.in. z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednak niewielu z nich ma świadomość, że istnieje szybsza droga do wcześniejszego zwrotu prawa jazdy, niż upływ całości długości orzeczonego przez sąd środka karnego. Możliwość wcześniejszego warunkowego zwrotu prawa jazdy przy zastosowaniu alkoblokady, została wprowadzona nowelą kodeksu karnego wykonawczego z dnia 20 marca 2020 roku. Alkoblokada jest urządzaniem technicznym montowanym w samochodzie, które w przypadku przekroczenia dopuszczalnej zawartości alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu uniemożliwia uruchomienie silnika poprzez odcięcie zapłonu.Decyzję umożliwiającą prowadzenie pojazdów z blokadą alkoholową podejmuje sąd na wniosek. Złożenie wniosku jest możliwe po upływie co najmniej połowy długości terminu zakazu orzeczonego przez sąd (w przypadku dożywotniego zakazu okres ten wynosi minimum 10 lat). Przy orzekaniu sąd bierze pod uwagę również postawę sprawcy i jego dotychczasowe zachowanie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku sąd orzeka o dalszym wykonywaniu środka karnego poprzez wyrażenie zgody na możliwość prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową. Montaż blokady jest możliwy praktycznie w każdym samochodzie, dzięki czemu uzyskujemy faktyczną możliwość poruszania się dowolnym pojazdem. Ceny zakupu certyfikowanych urządzeń oscylują w granicach od 2 do 5 tysięcy złotych, jednak na rynku coraz częściej można spotkać firmy zajmujące się ich wynajmem już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Sprawdź: Adwokat Częstochowa

Należy mieć na uwadze, że w przypadku rażącego naruszania bezpieczeństwa ruchu drogowego sąd może uchylić zgodę na alkoblokadę, przywracając bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów.

Data publikacji: 13 sierpnia 2020
Autor: Aplikant adwokacki Jakub Sterna

Utraciłem prawo jazdy. Czy mogę je szybciej odzyskać?

Call Now Button