Od 1 stycznia albo 1 maja 2021 r. (w zależności od dokonanego przez spółkę wyboru) spółka komandytowa staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i od osiągniętego dochodu będzie płacić podatek CIT, uiszczając w trakcie roku zaliczki na poczet tego podatku.W przypadku uznania spółki komandytowej za tzw. małego podatnika, stawka podatku dochodowego będzie wynosiła 9% zamiast stawki podstawowej wynoszącej 19%. Stawka preferencyjna ma zastosowanie, o ile roczne przychody spółki nie przekroczą 2 mln euro. Spółka komandytowa będzie zatem płacić CIT na takich samych zasadach, jakie aktualnie obowiązują w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej oraz spółce komandytowo-akcyjnej. Wspólnicy natomiast będą odprowadzać podatek od otrzymanego ze spółki zysku.

Analizując przepisy ustawy, można dojść do wniosku, że w konstrukcji sp. z o.o. sp.k. dochód, który osiągnie beneficjent rzeczywisty spółki z o.o., będącej komplementariuszem, będzie opodatkowany trzykrotnie : raz podatkiem CIT w spółce komandytowej, drugi raz podatkiem CIT w spółce z o.o., trzeci raz podatkiem PIT należnym od wypłaty dywidendy. Z kolei dochód komandytariusza, w zależności od tego czy będzie on osobą fizyczną, czy prawną będzie podlegał opodatkowaniu co najmniej dwukrotnie, z uwzględnieniem zwolnienia od połowy dochodu, nie więcej niż od 60 000 zł, przy spełnieniu ustawowych warunków.

W tej sytuacji można stwierdzić, że forma sp. z o.o. sp.k. staje się najwyżej opodatkowaną formą, obok spółki komandytowo-akcyjnej z komplementariuszem w postaci osoby prawnej.

Sprawdź: Rejestracja spółek prawa handlowego Częstochowa

Szukając wyjścia z tej sytuacji, należy się pospieszyć z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę jawną. Skoro bowiem, przedsiębiorcy posiadający spółkę komandytową będą mogli dokonać wyboru i postanowić, o tym że stanie się ona podatnikiem CIT dopiero od maja 2021 roku to znaczy, że przekształcając spółkę można złożyć w urzędzie odpowiednią informację co pozwoli uniknąć podwójnego opodatkowania. Istotne jest, aby zdążyć wykreślić spółkę komandytową z KRS-u przed 01 maja 2021 roku.

Data publikacji: 05 stycznia 2021
Autor: Adwokat Monika Wypych

Zmiany w spółce komandytowej

Adwokat Monika Wypych
Call Now Button