Kancelaria Adwokacka Adwokat Częstochowa Monika Wypych

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33
42-218 Częstochowa

Zmiany w przepisach dotyczących leasingu

Adwokat Monika Wypych
W Ustawie z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw zawiera się istotna choć wydaje się kosmetyczna zmiana. Chodzi o definicję środka trwałego. Obecnie za używane uznaje się środki trwałe, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy.

Nowa definicja otrzymuje brzmienie: "Środki trwałe (…) uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy."

Wprowadzona zmiana spowoduje, że środka trwałego który został wzięty w leasing jako nowy, nie będzie można traktować jako używanego po jego wykupieniu z leasingu. Ta zmiana powoduje, iż ulega wydłużeniu okres na dokonanie pełnego odpisu amortyzacyjnego. Pełnego odpisu amortyzacyjnego od używanych samochodów osobowych można dokonać nawet w ciągu 30 miesięcy. Po zmianach, w przypadku leasingu nowego samochodu, amortyzacja po wykupie wyniesie 5 lat.

Kogo zmiana nie dotknie:
  • Przedsiębiorców korzystających z leasingu maszyn/urządzeń, czy też samochodów ciężarowych – tutaj będzie bowiem można zastosować przyśpieszone sposoby amortyzacji – degresywną lub jednorazową (mająca zastosowanie do tzw. małych podatników).
  • Przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na leasing z wykupem niższym niż 10 tys. zł, albowiem taki wydatek można jednorazowo zaliczyć w koszty.

W kogo zmiana uderzy:
W podatników, którzy po wprowadzeniu w 2019 roku limitu kosztów na pułapie 150 tys. zł dla pojazdów osobowych, postanowili skorzystać z leasingu jako rozwiązania optymalizującego. Brali bowiem w najkrótszy możliwy okres leasing nowego pojazdu (zazwyczaj drogiego), po czym wykupowali go za wysoką wartość (zbliżoną do 150 tys. zł). Stosując takie rozwiązanie najpierw zaliczali w koszty część rat leasingowych, a następnie amortyzowali pojazd po wykupie. Pozwalało to przedziale czasowym do 5 lat zaliczyć w koszty kwotę znacznie przewyższającą ustawowy limit 150 tys. zł.

Data publikacji: 11 stycznia 2021
Autor: Adwokat Monika Wypych