Mandat karny za wykroczenie skarbowe może być zdecydowanie wyższy.

Zmianę w wysokości mandatów karnych za wykroczenia skarbowe przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 860).

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 48 § 2 Kodeksu karnego skarbowego mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wspominany powyżej projekt ustawy zakłada, że mandatem karnym będzie można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wysokość mandatu karnego może zatem wzrosnąć z maksymalnej kwoty 5.600,- zł do kwoty nawet 14.000,- zł.

Pierwsze czytanie rządowego projektu w Sejmie odbyło się 21 stycznia 2021 roku.

Data publikacji: 02 lutego 2021
Autor: Adwokat Łukasz Krawczyk

Zmiany w kodeksie karnym skarbowym

Łukasz Krawczyk adwokat
Call Now Button