W związku z wejściem w życie 28 lutego 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371) w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID – 19 zmieniły się zasady przyznawania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z nowymi przepisami o udzielenie dofinansowania do bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie rozdziału 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z dn. 22 stycznia 2021r. poz. 152) mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki ujęte w Zasadach Udzielania Dotacji Dla Mikroprzedsiębiorców i Małych Przedsiębiorców Określonych Branż.

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  • na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371),
  • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 listopada 2020 r.,
  • przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.
  • nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonej w ww. rozporządzeniu.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikro i małego przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez Dyrektora PUP.

Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie trwa nabór wniosków o dotację do dnia 31.05.2021 roku.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy kancelarii adwokackiej w Częstochowie.

Data publikacji: 29 marca 2021
Autor: Adwokat Justyna Gumuła-Kędracka

Zmiany w dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców w związku z COVID-19

Justyna Gumuła-Kędracka adwokat
Call Now Button