Zgodnie z nowelizacją „Rekomendacji S”, tj. dokumentu obejmującego tzw. listę dobrych praktyk przy udzielaniu kredytów hipotecznych wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, instytucje bankowe zobowiązane są do końca czerwca 2021 r. (a banki spółdzielcze do 31 grudnia 2022 r.), na zmodyfikowanie swojej oferty poprzez wprowadzenie do niej oferty kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową. Kredytobiorca będzie mógł zatem podjąć decyzję o zaciągnięciu droższego kredytu, w zamian za pewność, że wysokość miesięcznej raty nie ulegnie zmianie.

Zgodnie z nowelizacją, minimalny okres obowiązywania stałej stopy procentowej wynosi 5 lat. Osoby, które już posiadają kredyt, będą mogły dokonać zmiany oprocentowania zaciągniętych kredytów na te, ze stałą stopą procentową. Rekomendacja S przewiduje możliwość przeniesienia przez Kredytobiorcę na bank własności nieruchomości w zamian za zwolnienie się ze zobowiązania kredytowego, w sytuacji gdyby pojawiła się niemożność jego spłaty.

Ponadto, Rekomendacja S przewiduje minimalną wysokość wkładu własnego w 2021 r. na pułapie 20%, przy czym na rynek wracają kredyty z 10% wkładem własnym. Wymagania w tym zakresie obniżył np. bank PKO BP oraz Bank Pekao. Zła wiadomość jest taka, że ceny mieszkań nie spadają i obserwując sytuację – raczej nie należy się tego spodziewać w najbliższej przyszłości.

Data publikacji: 08 lutego 2021
Autor: Adwokat Monika Wypych

Zmiany dla klientów banków w 2021 roku, stałe stopy w hipotekach

Adwokat Monika Wypych
Call Now Button