Zgodnie z przepisami, darowizny od najbliższych, m.in. rodziców, mogą być zwolnione z opodatkowania. Jeśli jednak darowizna przekracza 9637 zł, musi być zgłoszona do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Dodatkowo przepisy wymagają udokumentowania jej dowodem przekazania na rachunek nabywcy lub przekazem pocztowym. Dopiero wówczas taka darowizna jest zwolniona z podatku. Brak zgłoszenia może oznaczać, że będziemy musieli zapłacić podatek.

W ostatnim czasie ukazało się pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 stycznia 2021 roku, w którym wskazano, że „środki te muszą zostać przekazane w sposób ściśle w przepisie określony, a zatem na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”. W piśmie wskazano, że literalne brzmienie przepisu art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn nie pozwala skorzystać ze zwolnienia podatkowego w przypadku wpłaty na rzecz (osoby trzeciej), gdyż nabycie nie jest udokumentowane tak, jak wskazuje przepis art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jeżeli więc przedmiot darowizny zostanie przekazany bezpośrednio przez darczyńcę na rachunek wierzyciela osoby obdarowanej, zwolnienie określone w art. 4a ustawy od spadków i darowizn nie będzie miało zastosowania.

Powyższe stanowisko Dyrektora wydaje się być w sprzeczności interpretacją ogólną ministra finansów, zgodnie z którą darowizna pieniężna jest udokumentowana także wtedy, gdy nabywca ma dowód przekazania środków bezpośrednio na rachunek np. dewelopera w wykonaniu zawartej z nim umowy.

Jednocześnie sprzeczność stanowisk występuje w zakresie sposobu dokonania darowizny. Zgodnie z twierdzeniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej osoba, która dostała od najbliższej rodziny gotówkę i wpłaciła ją na swój rachunek bankowy, nie ma prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Sądy administracyjne od dawna twierdzą, że jest inaczej. Korzystnych dla podatników orzeczeń jest wiele. Wskazują one, że podatnikowi nie można odmówić prawa do zwolnienia tylko dlatego, że pieniądze nie zostały przekazane przelewem z konta darczyńcy. (sygn. akt I SA/Łd 861/19, sygn. akt I SA/Lu 742/19).

Z uwagi na powyższą rozbieżność stanowisk warto zastanowić się nad sposobem dokonywania darowizny.

Data publikacji: 19 marca 2021
Autor: Adwokat Anna Gałecka

Udokumentowanie darowizny, a ulga podatkowa

Anna Gałecka adwokat
Call Now Button