Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wyznaczył dzień 22 marca 2021 roku jako ostatni dzień rozpatrywania wniosków o zwrot środków wpłaconych na imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii. Dotychczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił ponad 223 miliony złotych podróżnym, których imprezy turystyczne odwołano z powodu pandemii Covid-19.

5 marca 2021 roku Fundusz wysłał do przedsiębiorców turystycznych oraz podróżnych ostateczne powiadomienia dotyczące konieczności wykonania odpowiednich czynności w związku ze złożonym wnioskiem. UFG zachęca zatem wszystkie osoby, które nie otrzymały zwrotu wpłaconych środków do zapoznania się z treścią wysłanych powiadomień. Są one dostępne po zalogowaniu się na uprzednio założone konto użytkownika w Portalu TFG. Podróżni, którzy nie poprawią swoich wniosków w ciągu 14 dni od otrzymania elektronicznej notyfikacji od UFG stracą bezpowrotnie możliwość ubiegania się od zwrot środków od UFG. Nie oznacza to jednak utraty możliwości dochodzenia zwrotu środków bezpośrednio do biura podróży. Należy jednak pamiętać, że skierowanie wezwania bezpośrednio do biura podróży, w przypadku odmowy zwrotu środków, może wiązać się z koniecznością wystąpienia z powództwem do sądu. To jednak wbrew pozorom może okazać się korzystniejsze dla podróżnych z uwagi na fakt, że w postępowaniu przed sądem możliwe jest dochodzenie zwrotu wpłacanych środków wraz z odsetkami od dnia za opóźnienie od dnia wymagalności roszczenia, to z kolei może oznaczać uzyskanie odsetek nawet za pół roku.

Data publikacji: 24 marca 2021
Autor: Adwokat Justyna Gumuła-Kędracka

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kończy zwracanie srodków wpłaconych na imprezy turystyczne

Justyna Gumuła-Kędracka adwokat
Call Now Button