Podział majątku dotyczy małżonków rozwiedzionych, którzy w trakcie trwania małżeństwa pozostawali we wspólności majątkowej małżeńskiej (tj. wówczas gdy przed ślubem nie zdecydowano się na podpisanie intercyzy).Od czego zacząć?:

  • jeśli strony są zgodne co do podziału, adwokat może przygotować dla stron porozumienie w zakresie podziału majątku. W przypadku mienia ruchomego oraz środków pieniężnych – porozumienie może mieć formę zwykłą. W przypadku, gdy podział majątku będzie obejmował nieruchomość – polubowne załatwienie sprawy powinno nastąpić w formie aktu notarialnego. Dobrze jest przedyskutować z adwokatem ostateczny kształt umowy notarialnej.
  • jeśli strony chcą się dogadać, ale nie zawsze są całkowicie zgodne co do tego jak ma to wyglądać, warto uzgodnić z adwokatem co ma obejmować podział majątku i jakie warianty podziału są możliwe. Adwokat może wówczas zaproponować skierowanie stron do profesjonalnego mediatora gdzie strony będą mogły popracować nad kompromisem, jaki satysfakcjonowałby obie strony. Adwokat czuwa wówczas nad przygotowaniem stosownych dokumentów, zgodnie z wolą stron. Ta opcja jest na pewno dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia szybkości załatwienia sprawy. Strony mają bowiem możliwość przy pomocy profesjonalistów poczynić uzgodnienia, w następstwie których podział majątku (nawet ten sądowy) może być sprawny i szybki.

W praktyce, przy pomocy profesjonalisty strony mogą mieć realny wpływ na czas trwania postępowania. Nawet jeśli strony wolą załatwić podział majątku przed Sadem, można podjąć szereg czynności które ułatwią i skrócą znacznie proces sądowy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w przypadku porozumienia strony unikną kosztowanych opinii biegłych i wielu miesięcy oczekiwania na te opinie.

W takim przypadku warto skorzystać z pomocy Kancelarii Adwokackiej

Data publikacji: 18 listopada 2020
Autor: Adwokat Monika Wypych

Rozwód i podział majątku. Jakie mamy możliwości działania i od czego zacząć?

Adwokat Monika Wypych
Call Now Button