Zgodnie z kodeksem wykroczeń osoba, która na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny (od 20,- zł do 5.000,- zł). W razie popełnienia tego wykroczenia można orzec zakaz prowadzenia pojazdów (od 6 miesięcy do 3 lat). Wykroczenie to odnosi się do osób, które prowadziły pojazd bez uprawnień jeśli taka osoba nigdy nie miała prawa jazdy lub miała prawo jazdy, ale niewłaściwej kategorii.

Inna jest natomiast sytuacja prawna osoby, która nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, np. za jadę po spożyciu alkoholu. Sprawca tego przestępstwa podlega bowiem karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto osoba, która na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Data publikacji: 20 stycznia 2021
Autor: Adwokat Łukasz Krawczyk

Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień

Łukasz Krawczyk adwokat
Call Now Button