Od 1 marca 2021 r. wejdą w życie przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej (P.S.A.).

W prostej spółce akcyjnej kapitał akcyjny wynosi co najmniej 1 mln złotych, zaś wkład niepieniężny na pokrycie akcji może stanowić wszelki wkład przedstawiający wartość majątkową (w tym świadczenie usług, czy świadczenie pracy).

W prostej spółce akcyjnej wprowadzono organ w postaci Rady Dyrektorów, który jest organem zarówno zarządzającym, jak i uchwałodawczym, gdyż prowadzi sprawy spółki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz sprawuje bieżący nadzór nad jej sprawami.

Data publikacji: 12 lutego 2021
Autor: Adwokat Monika Wypych

Prosta spółka akcyjna

Adwokat Monika Wypych
Call Now Button