Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Podejrzany posiada status strony postępowania przygotowawczego. Przed pierwszym przesłuchaniem podejrzany powinien otrzymać na piśmie pouczenie o przysługujących mu uprawnieniach i obowiązkach.Podejrzany nie ma obowiązku składania wyjaśnień w sprawie. Podejrzany może zatem wyjaśniać lub milczeć. Podejrzany zawsze może zmienić zdanie i złożyć wyjaśnienia, np. po ustaleniu linii obrony ze swoim obrońcą. Istnieje również prawo do odmowy odpowiedzi na pytania szczególnie w takich przypadkach jak sprawy karne. Podejrzany nie musi uzasadniać dlaczego chce skorzystać z prawa do milczenia lub odmowy odpowiedzi na pytanie/pytania. Powyższe uprawnienie nie powinno mieć negatywnych skutków dla podejrzanego. Podejrzany nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść.

Jeżeli zatem otrzymałeś wezwanie do stawienia się na przesłuchanie w charakterze podejrzanego, przemyśl swoją sytuację prawną i świadomie skorzystaj ze swoich praw lub skontaktuj się z adwokatem w Częstochowie.

Data publikacji: 14 grudnia 2020
Autor: Adwokat Łukasz Krawczyk

Prawo podejrzanego do milczenia

Łukasz Krawczyk adwokat
Call Now Button