Często w trakcie rozstania stron, czy to formalnego poprzez rozwód lub separację czy też w przypadku zerwania konkubinatu pojawia się problem, polegający na tym, że rodzice jednego z rozstających się partnerów tracą kontakt z wnukami.

Jeśli taka sytuacja zaistnieje warto pamiętać, że dziadkom przysługuje roszczenie o ustalenie kontaktów z wnukami. Aby ustalić kontakty dziadków z wnukiem, dziadkowie, oboje, bądź każdy z osobna mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rodzinnego o ustalenie kontaktów. We wniosku należy złożyć propozycję terminów, w których dziadkowie chcieliby skontaktować się z wnukami. Należy pamiętać, że uczestnikami takiego postępowania będą oboje rodzice.

Sąd rozpoznając wniosek będzie badał, czy kontakty dzieci z dziadkami są zgodne z ich dobrem. Sąd będzie więc uwzględniał dotychczasową relację między wnukami a dziadkami, częstotliwość spotkań przed powstaniem konfliktu, więzi emocjonalne, które łączą dziadków z wnukami.

Warto wiedzieć również, że obecnie obowiązujące przepisy dają prawo do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie kontaktów także innym bliskim osobom dziecka. Wniosek taki może złożyć również rodzeństwo dziecka, a także inne osoby, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Wśród innych osób, które sprawowały przez dłuższy czas opiekę bieżącą się pod uwagę zwłaszcza ojczymów i macochy dzieci, w tym również partnerów rodziców ze związków konkubenckich. Chodzi tutaj o umożliwienie dziecku kontaktów z osobami, które są mu faktycznie bliskie.

Należy również pamiętać, że przyznanie osobom bliskim dziecka prawa do ubiegania się o ustalenie kontaktów z dzieckiem, powoduje jednocześnie, że tak samo jak w przypadku rodziców, każdy rodziców może wystąpić z wnioskiem o ograniczenie kontaktów, modyfikację sposobu odbywania kontaktów lub zakaz kontaktów z dzieckiem. W przypadku jeśli rodzic nie będzie realizował postanowienia o ustalenie kontaktów dziadkom, przysługuje im takie same prawo do egzekucji kontaktów jak rodzicom. Oznacza to, że mogą oni wystąpić z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty.

Jednocześnie w przypadku wszystkich spraw o kontakty należy pamiętać, że prawo do kontaktów osób bliskich dziecka, jest niezwiązane ani funkcjonalnie ani prawnie z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Nie należy więc utożsamiać wniosków o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub o odebranie władzy rodzicielskiej z wnioskami dotyczącymi kontaktów.

Data publikacji: 25 lutego 2021
Autor: Adwokat Justyna Gumuła-Kędracka

Prawo dziadków do kontaktu z wnukami

Justyna Gumuła-Kędracka adwokat
Call Now Button