Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą zapłacą w 2021 roku wyższe składki ZUS. Podwyżka jednak nie będzie aż tak wysoka, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Przyczyną jest spowolnienie wzrostu wynagrodzenia, co związane jest z trwającą pandemią.

W przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 2 lata, wysokość składek ZUS będzie uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2021 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2800 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS dla tzw. „nowych przedsiębiorców” stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia. Łączna kwota składek do zapłaty będzie wynosiła 627,01 zł (jeśli przedsiębiorca nie korzysta z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego), zaś 647,59 zł (jeśli przedsiębiorca korzysta z dobrowolnego chorobowego lecz bez składki na Fundusz Pracy).

Dla pozostałej grupy przedsiębiorców ustala się wysokość składek ZUS na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Składki oblicza się z kwoty, która stanowi 60% prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. Łączna suma składek wynosi zatem 1457,49 zł jeśli przedsiębiorca chce korzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, bądź też w wysokości 1380,18 zł jeśli z niego rezygnuje.

Pierwszy, podwyższony przelew należy wysłać do 10 lutego 2021 roku.

Data publikacji: 04 lutego 2021
Autor: Prawnik Izabela Szczypior

Podwyżki w składkach ZUS

Izabela Szczypior
Call Now Button