Dnia 25 lutego upływa termin pierwszej płatności podatku od sprzedaży detalicznej, który obowiązuje od 01 stycznia 2021 r. i jest płatny miesięcznie.

Podatek dotyczy sprzedawców detalicznych, którymi są: osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także spółki cywilne, które dokonują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży detalicznej.

Wyliczenie przychodu do opodatkowania następować będzie w oparciu o wielkość obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas fiskalnych w rozumieniu ustawy o VAT. Kwota wolna od podatku wynosi 17 mln zł miesięcznie. Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę wolną od podatku.

Przewiduje się dwie stawki podatku:

  • wynosząca 0,8 proc. – obejmująca miesięczny przychód ponad kwotę wolną od podatku, ale nieprzekraczający 187 mln zł.
  • wynosząca 1,4 proc. – taką stawką będzie opodatkowana nadwyżka przychodu ponad kwotę 187 mln zł.

Data publikacji: 09 lutego 2021
Autor: Adwokat Monika Wypych

Podatek handlowy – 25.02.2021 roku pierwsza płatność

Adwokat Monika Wypych
Call Now Button