2021 rok niesie istotne i wyczekiwane zmiany w zakresie opodatkowania najmu nieruchomości. Już w styczniu dzięki ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów zaczną obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi osoby zajmujące się najmem nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą mogły tak jak osoby prywatne rozliczyć swoje przychody na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku, nie wprowadza żadnych zmian w stawkach podatku od najmu, a zatem podatnik będzie zobowiązany płacić jak dotychczas:

  • 8,5% podatku – w przypadku, gdy jego przychody nie przekroczą 100 tys. zł.
  • 12,5% podatku – w przypadku gdy przychody z najmu przekroczą kwotę 100 tys. zł.

Data publikacji: 08 stycznia 2021
Autor: Adwokat Monika Wypych

Opodatkowanie najmu nieruchomości

Adwokat Monika Wypych
Call Now Button