Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zakłada znaczące podniesienie maksymalnej wysokości kar nakładanych na podatników.

Obecnie górna granica grzywny nakładanej na podatnika wynosi 5,6 tys. złotych, co stanowi dwukrotność płacy minimalnej. Górna granica kwoty grzywny miałaby zostać podniesiona do pięciokrotności płacy minimalnej co stanowi kwotę 14.000 zł.

Poszerzony ma zostać także katalog czynów uznawanych jako wykroczenia skarbowe. Na tę chwilę brak jest informacji, jakie konkretne działania miałyby stanowić wykroczenia skarbowe nieobjęte dotychczas ustawą.

Data publikacji: 11 lutego 2021
Autor: Adwokat Monika Wypych

Mandaty skarbowe – wzrost nawet do 14.000 zł

Adwokat Monika Wypych
Call Now Button