Występowanie na drogę sądową wiąże się z określonymi kosztami. Jednym z podstawowych wydatków, które musimy uwzględnić zakładając sprawę w sądzie, jest opłata sądowa. Przepisy wskazują jakie rodzaje pism podlegają jakim opłatą. W takim przypadku warunkiem skutecznego złożenia pisma procesowego jest uiszczenie przez stronę opłaty w odpowiedniej wysokości. Regułą jest, że opłacie podlegają przede wszystkim pisma, które inicjują dany etap postępowania tj. pozew oraz apelacja.

To jaka będzie wysokość opłaty sądowej zależy od rodzaju sprawy. Wysokości opłat w poszczególnych sprawach jest określona w ustawie – Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W wielu przypadkach opłata będzie stosunkowa, czyli jej wysokość będzie uzależniona od wartości przedmiotu sporu np. pozwy o zapłatę. W ustawie wymienione są też sprawy, w których opłata będzie opłatą stałą tj. pobieraną zawsze w tej samej wysokości w stosunku do konkretnej sprawy np. pozew o rozwód – 600 zł., wniosek o zasiedzenie – 2000 zł. Niektóre typy spraw zwolnione są z opłaty sądowej z mocy prawa np. pozew o alimenty, kiedy składa go osoba uprawniona do alimentów.

W sytuacji braku możliwości uiszczenia opłaty sądowej istnieje możliwość złożenie w każdej sprawie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Data publikacji: 29 stycznia 2021
Autor: Adwokat Anna Gałecka

Koszty postępowania cywilnego

Anna Gałecka adwokat
Call Now Button