Wraz z początkiem roku kształtują się pozytywne zmiany przynajmniej dla części podatników. Zgodnie z najnowszymi zmianami stawki opodatkowania zostały obniżone, a także więcej zawodów może skorzystać z ryczałtu.

Za największą zmianę, od której należy zacząć, uważa się możliwość opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu w działalności gospodarczej. Oznacza to możliwość stosowania stawki 8,5% do 100 tys.zł) i 12,5% (powyżej 100 tys. zł). Wcześniej możliwe było stosowanie tej stawki wyłącznie poza działalnością gospodarczą.

Istotną zmianą w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, która została wprowadzona w 2021 roku jest zniesienie wykazu usług, których świadczenie uniemożliwia skorzystanie z tej formy opodatkowania. Wyłączeniem są objęci: przedsiębiorcy kupujący lub sprzedający wartości dewizowe, wytwarzający wyroby akcyzowe, handlujący częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych oraz prowadzący apteki. Z ryczałtu nie będą mogli skorzystać podatnicy w pewnych pojedynczych sytuacjach, jak np. gdy świadczą w formie spółki.

Kolejną zmianą jest podniesienie limitu przychodów, którego przekroczenie uniemożliwia skorzystanie z ryczałtu. Do tej pory wynosił on 250 000 euro, a wraz z początkiem 2021 roku wzrósł on do 2 000 0000 euro.

Zmiany w ustawie o ryczałcie zmieniają także definicję wolnego zawodu. Od 1 stycznia 2021 roku do wolnego zawodu wliczają się także psychologowie, fizjoterapeuci, adwokaci, notariusze, radcy prawni, architekci, inżynierzy budownictwa, rzeczoznawcy budowlani, biegli rewidenci, księgowi, agenci ubezpieczeniowi, agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające, brokerzy reasekuracyjni i ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi i restrukturyzacyjni, maklerzy papierów wartościowych, doradcy inwestycyjni, agenci firm inwestycyjnych, rzecznicy patentowi.

Nowe przepisy przewidują osiem stawek ryczałtu. Np. 17% dla wykonujących wolne zawody, 15% dla wyszczególnionych w ustawie usług i 8,5% dla usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtowych.

Data publikacji: 10 lutego 2021
Autor: Prawnik Izabela Szczypior

Korzystne zmiany w zakresie rozliczania na zasadach ryczałtu ewidencjowanego

Izabela Szczypior
Call Now Button