Sejm przyjął zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 czerwca 2021 roku. Przepisy wprowadzają m.in. pierwszeństwo pieszych przed wejściem na przejście, obniżenie prędkości na obszarze zabudowanym i obowiązek minimalnego odstępu między samochodami na autostradach.

Kierowca samochodu, który zbliża się do przejścia dla pieszych będzie musiał – poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego oraz ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście.

Dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi aktualnie 60 km/h w godzinach 23:00-5:00 oraz 50 km/h w pozostałych godzinach. Po zmianach – bez względu na porę doby – dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym będzie wynosić 50 km/h.

Na autostradach i drogach ekspresowych bezpieczna odległość między pojazdami wynosić będzie połowę aktualnej prędkości. Oznacza to, że kierowca jadący np. 100 km/h będzie musiał poruszać się 50 m za poprzedzającym samochodem.

Ponadto w odniesieniu do pieszych, w trakcie wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię albo torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść) pieszych obowiązywał będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu.

Data publikacji: 19 lutego 2021
Autor: Adwokat Łukasz Krawczyk

Istotne zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym

Łukasz Krawczyk adwokat
Call Now Button