Z dniem 1 marca 2021 r. przewiduje się wejście w życie przepisów, które zmieniają Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmiany te wprowadzają informatyzację postępowania rejestrowego oraz obowiązek prowadzenia akt rejestrowych spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS w systemie teleinformatycznym.

W związku z wprowadzeniem tejże zmiany, złożenie wniosków do KRS będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Sąd będzie dokonywał rozpoznania wniosków podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Data publikacji: 15 lutego 2021
Autor: Adwokat Monika Wypych

Elektroniczne wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS

Adwokat Monika Wypych
Call Now Button