Do tej pory dofinansowanie z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną można było otrzymać pod warunkiem, że przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziło się działalności. Do wniosku o dofinansowanie należało dołączyć także oświadczenie, że przez najbliższe 12 miesięcy nie zawiesi się działalności i nie podejmie zatrudnienia.

W 2021 roku ma się to zmienić. Resort rozwoju, pracy i technologii pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w celu złagodzenia warunków uzyskania pomocy. Największą zmianę będzie stanowił fakt, że osoby, których działalność gospodarcza nie przetrwała przez pandemię będą mogły starać się o środki na założenie innej.

Projekt przewiduje również możliwość zawieszenia działalności gospodarczej lub podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, która powstała dzięki środkom z Funduszu Pracy. Rozwiązanie to ma na celu ochronę nowych przedsiębiorców przed skutkami np. pandemii.

W projekcie zawarto także rozwiązanie na wypadek śmierci przedsiębiorcy. Projekt stanowi, że będzie można kontynuować umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w przypadku śmierci osoby, która otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej. Obowiązujące dotychczas przepisy uniemożliwiały takie rozwiązanie, co wiązało się z obowiązkiem zwrotu dofinansowania proporcjonalnie do okresu nieutrzymania działalności gospodarczej. Zgodnie z projektem „do okresu prowadzenia działalności gospodarczej będzie wliczał się okres prowadzenia przedsiębiorstwa przez zarządcę sukcesyjnego lub następcę prawnego zmarłego przedsiębiorcy”.

Według informacji ministerstwa prace nad zmianą rozporządzenia są zaawansowane, a nowelizacja powinna wejść w pierwszych miesiącach 2021 roku.

Data publikacji: 03 lutego 2021
Autor: Prawnik Izabela Szczypior

Dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej

Izabela Szczypior
Call Now Button