Z tego powodu, że jest ona nieodzownym dowodem w przypadku ewentualnego postępowania sądowego w sytuacji w której strony na tle danej umowy mają spór. Na jej podstawie sąd ustala, na co strony się umówiły i na jakich warunkach. Dzięki temu nie ma konieczności dowodzenia w procesie, że umowa została zawarta (ustnie) i na jakich warunkach została zawarta. Takie dowodzenia sprowadza się bowiem najczęściej do przesłuchiwania wielu świadków, co znacznie wydłuża czas rozpoznania sprawy.

Najczęstsza sytuacja:
Jan pożycza dużą kwotę pieniędzy Andrzejowi. Ten pieniądze zabiera, a gdy przychodzi termin zwrotu wypiera się pożyczki. Świadków brak, umowy brak i pieniędzy już też brak.

Co umowa powinna zawierać ? (w ogólnym skrócie):

  • data i miejsce zawarcia umowy
  • pełne dane obu stron umowy
  • określenie rodzaju i przedmiotu umowy
  • prawa i obowiązki stron
  • wynagrodzenie i sposób jego rozliczenia
  • warunki rozwiązania/wypowiedzenia umowy
  • postanowienia końcowe
  • podpisy stron

Nawet w przypadku umów, które wydają nam się proste i które strony przygotowują samodzielnie lub korzystają z wzorów dostępnych w internecie, dobrze jest poddać umowę oku profesjonalnego pełnomocnika. Bardzo często właśnie owe „standardowe” zapisy powodują wiele problematycznych kwestii ponieważ pozostają niedostosowane do konkretnego stanu faktycznego istniejącego pomiędzy stronami umowy.

W przypadku umów bardziej złożonych zawsze warto zlecić przygotowanie jej profesjonalistom.

Dobrze przygotowana umowa zapewnia spokój co do ewentualnych następstw wskutek jej nienależytego wykonania bądź niewykonanie w ogóle.

Data publikacji: 23 listopada 2020
Autor: Adwokat Monika Wypych

Dlaczego warto zawierać umowy na piśmie?

Adwokat Monika Wypych
Call Now Button