Z tego powodu, że jest ona nieodzownym dowodem w przypadku ewentualnego postępowania sądowego w sytuacji w której strony na tle danej umowy mają spór. Na jej podstawie sąd ustala, na co strony się umówiły i na jakich warunkach. Dzięki temu nie ma konieczności dowodzenia w procesie, że umowa została zawarta (ustnie) i na jakich warunkach została zawarta. Takie dowodzenia sprowadza się bowiem najczęściej do przesłuchiwania wielu świadków, co znacznie wydłuża czas rozpoznania sprawy.Najczęstsza sytuacja:
Jan pożycza dużą kwotę pieniędzy Andrzejowi. Ten pieniądze zabiera, a gdy przychodzi termin zwrotu wypiera się pożyczki. Świadków brak, umowy brak i pieniędzy już też brak.Co umowa powinna zawierać ? (w ogólnym skrócie):

  • data i miejsce zawarcia umowy
  • pełne dane obu stron umowy
  • określenie rodzaju i przedmiotu umowy
  • prawa i obowiązki stron
  • wynagrodzenie i sposób jego rozliczenia
  • warunki rozwiązania/wypowiedzenia umowy
  • postanowienia końcowe
  • podpisy stron

Nawet w przypadku umów, które wydają nam się proste i które strony przygotowują samodzielnie lub korzystają z wzorów dostępnych w internecie, dobrze jest poddać umowę oku profesjonalnego pełnomocnika zajmującego się prawem umów. Bardzo często właśnie owe „standardowe” zapisy powodują wiele problematycznych kwestii ponieważ pozostają niedostosowane do konkretnego stanu faktycznego istniejącego pomiędzy stronami umowy.

W przypadku umów bardziej złożonych zawsze warto zlecić przygotowanie jej profesjonalistom.

Dobrze przygotowana umowa zapewnia spokój co do ewentualnych następstw wskutek jej nienależytego wykonania bądź niewykonanie w ogóle.

Sprawdź: Obsługa prawna przedsiębiorców

Data publikacji: 23 listopada 2020
Autor: Adwokat Monika Wypych

Dlaczego warto zawierać umowy na piśmie?

Adwokat Monika Wypych
Call Now Button