Dnia 13 stycznia 2021 r. skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 866).

Kontrowersje wzbudzają zmiany w art. 97 § 2 ww. ustawy. Według nowelizacji usunięty zostać ma bowiem § 2 tego przepisu, który stanowi, że sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. Innymi słowy wedle założeń ww. projektu brak ma być możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego, a jedynie możliwość zaskarżenia go do sądu. Obecnie, w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego, organ którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.

W uzasadnieniu przedmiotowej nowelizacji czytamy, że „proponowane postępowanie odciążyłoby funkcjonariuszy od składania dużej liczby wniosków o ukaranie, na rzecz przekazania do sądu materiałów sprawy”. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara projekt zmian w postępowaniu mandatowym to przejaw tzw. ustawodawstwa emocjonalnego nakierowanego na ochronę partykularnych interesów. Jego zdaniem przepisy projektu są sprzeczne z Konstytucją RP.

Data publikacji: 22 lutego 2021
Autor: Adwokat Łukasz Krawczyk

Brak możliwości przyjęcia mandatu

Łukasz Krawczyk adwokat
Call Now Button