Absolwentka stacjonarnych studiów prawa Uniwersytetu Opolskiego. Pracę dyplomową z zakresu postępowania karnego pt. „Instytucja Świadka Koronnego w polskim procesie karnym” napisała pod kierunkiem prof. dr hab., profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Opolskiego, sędziego Zbigniewa Kwiatkowskiego.

Aplikację adwokacką odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Patronat nad przebiegiem aplikacji adwokackiej sprawował Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie adw. Witold Pospiech.

W ramach stałej współpracy z Kancelarią adw. Witolda Pospiecha, reprezentowała Klientów w licznych procesach karnych (obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych, karnych gospodarczych). Nadto, w czasie obywania aplikacji adwokackiej podjęła współpracę z kilkoma kancelariami adwokackimi, w których praktykowała głównie w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Jednocześnie swoją wiedzę poszerzała na studiach podyplomowych na kierunku Prawo Bankowe – Uniwersytetu Warszawskiego.

Po zakończeniu aplikacji adwokackiej rozpoczęła indywidualną praktykę zawodową. W Kancelarii świadczy pomoc prawną Klientom biznesowym w zakresie: prawa handlowego i gospodarczego, prawa cywilnego, prawa umów oraz prawa karnego. Z kolei Klientów indywidualnych reprezentuje w licznych postępowaniach w sprawie o rozwód oraz separację. W obszarze jej zainteresowań pozostaje także świadczenie pomocy prawnej stronom postępowania w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądem Kościelnym. W powyższym zakresie ukończyła studia na kierunku Sądownictwo i Administracja w Kościele – Uniwersytetu ks. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Adwokat
Monika Wypych

Monika Wypych adwokat
Call Now Button