Szkolenia dla firm


Kancelaria w chwili obecnej organizuje szkolenia zamknięte z zakresu ochrony danych osobowych, w związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Celem szkolenia jest przygotowanie merytoryczne przedsiębiorstw do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym omówienie zmian wynikających z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Szkolenie obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
  1. Zakres stosowania RODO,
  2. Zasady pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem,
  3. Prowadzenie Rejestru Czynności Przetwarzania Danych (RCPD),
  4. Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych,
  5. Prawa osób fizycznych, których dane dotyczą oraz obsługa procesów wynikających z praw jednostki;
  6. Obowiązki administratorów danych i procesorów,
  7. Realizacja zasady rozliczalności,
  8. Uprawnienia organów nadzorczych,
  9. Sankcje administracyjne i karne za naruszenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Zakres szkolenia oraz termin uzgadniany jest indywidualnie z Klientem.