Sprawy Rodzinne i Postępowanie Nieletnich


Sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają szczególnej rozwagi, wnikliwości i odpowiedniego przygotowania. Bardzo często, bowiem wiążą się dużymi, nieodwracalnymi zmianami w życiu osobistym. Niejednokrotnie zaangażowanie osobiste stron, towarzyszące emocje i stres, uniemożliwią prawidłową ocenę sytuacji. Z tej też przyczyny, przy tego typu sprawach rekomendowane jest korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika. Tylko bowiem odpowiednio dobrana strategia procesowa, poparta fachową wiedzą, umożliwi osiągnięcie oczekiwanych rezultatów w postaci prawidłowo przeprowadzonego postępowania. Rozumiejąc potrzeby naszych klientów, w ramach świadczonych usług Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc w następującym obszarze:

- sprawy alimentacyjne o podwyższenie / obniżenie / ustalenie alimentów,
- sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
- sprawy o przysposobienie (adopcję),
- sprawy dotyczące opieki i kurateli,
- sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia,
- sprawy dotyczące pochodzenia dziecka, w tym sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka,
- sprawy z zakresu wyrażenia przez Sąd zgody na dokonanie czynności prawnej,
- sprawy dotyczące przestępstwa przeciwko rodzinie,
- postępowanie w sprawach nieletnich