Sprawy Karne


W ramach świadczonych usług Kancelaria reprezentuje z powodzeniem osoby fizyczne w sprawach karnych oraz wykroczeniowych. Reprezentacja w sprawach karnych obejmuje m.in. sprawy o zabójstwa, bójki i pobicia, kradzieże i rozboje, wypadki komunikacyjne, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, oszustwa, przekraczanie uprawnień etc.

Reprezentujemy oskarżonych, obwinionych, jak również pokrzywdzonych przestępstwem działających w roli oskarżyciela prywatnego, czy substydiarnego.