Sprawy Karne


W ramach świadczonych usług Kancelaria reprezentuje z powodzeniem osoby fizyczne w sprawach karnych oraz wykroczeniowych. Reprezentacja w sprawach karnych obejmuje m.in. sprawy o zabójstwa (artykuł 148 KK), bójki i pobicia (artykuł 158 KK), kradzieże (artykuł 278 KK) i rozboje (artykuł 280 KK), wypadki komunikacyjne (artykuł 177 KK), prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (artykuł 178a KK), prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu (artykuł 87 KW), oszustwa (artykuł 286 KK), etc.

Reprezentujemy oskarżonych, obwinionych, jak również pokrzywdzonych przestępstwem działających w roli oskarżyciela prywatnego, czy substydiarnego.