Rozwody Częstochowa


Kancelaria posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu spraw o rozwód, jak również o separację. Prawnicy Kancelarii z powodzeniem świadczą pomoc prawną w skomplikowanych sytuacjach rodzinnych, wymagających dużego zaangażowania. Wraz ze sprawami o rozwód, Kancelaria podejmuje czynności zmierzające do uregulowania władzy rodzicielskiej, alimetacji, kontaktów z małoletnimi, jak również orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron. Kancelaria podejmuje również działania zmierzające do zabezpieczenia sytuacji stron na czas toczącego się postępowania w sprawie o rozwód, czy separację.

Adw. Monika Wypych świadczy również pomoc prawną w zakresie postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądem Kościelnym.