RODO - czym jest i jakie zmiany wprowadza


RODO - w ogólnym zarysie o tym czym jest i jakie obowiązki wprowadza.

Od dnia 25 maja 2018 r. przedsiębiorcy szukający odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych w organizacji, powinni sięgnąć bezpośrednio do przepisów unijnych tj. RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Formalnie, RODO weszło w życie 25 maja 2016 r., ale jego bezpośrednie stosowanie (jak również egzekwowalność) rozpocznie się 25 maja 2018 r.

Ta niewątpliwie potężna regulacja ma za zadanie ochronić osoby fizyczne przed nieuprawnionym przetwarzaniem ich danych osobowych. Ma zapewnić osobom fizycznym, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, do jakiego zostały zebrane. Tym samym RODO wyposaża jednostki w szereg uprawnień umożliwiających im kontrolę nad własnymi danymi osobowymi, generując tym samym po stronie organizacji (przedsiębiorców) szereg czynności: organizacyjnych, proceduralnych, dokumentowych i technicznych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do spełnienia wymagań RODO m.in. poprzez:
  1. Doradztwo prawne w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do spełnienia wymagań RODO,
  2. Wdrożenie zaleceń poaudytowych,
  3. Przygotowanie stosownej dokumentacji,
  4. Szkolenia i warsztaty dla pracowników,
  5. Powdrożeniową opiekę merytoryczną.