Kancelaria Adwokacka Adwokat Częstochowa Monika Wypych

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33
42-218 Częstochowa

Prawo własności intelektualnej

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszelkich aspektach prawa własności intelektualnej oraz naruszenia dóbr osobistych m.in. w obszarze:
  • ochrony danych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how
  • ochrony praw związanych ze znakami towarowymi, patentami i wzorami przemysłowymi
  • poprzez reprezentację w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i naruszeń praw autorskich
  • poprzez sporządzanie i opiniowanie umów, ekspertyz, opinii, regulaminów i innych dokumentów stworzonych na potrzeby korzystania z praw własności intelektualnej
  • bieżące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej.