Dział Prawa Pracy


Specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie pracy, tak indywidualnym jak również zbiorowym. Wspierając Klientów Kancelarii        
w powyższym obszarze, staramy się w oparciu o obowiązujące przepisy i potrzeby biznesowe Klienta kompleksowo rozwiązywać problemy oraz wyjaśniać powstałe wątpliwości, świadcząc m.in. następujące usługi:

§ sporządzanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy
§ sporządzanie umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji
§ sporządzanie umów z członkami władz spółek oraz kontraktów menedżerskich
§ negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi
§ sporządzanie porozumień, regulaminów pracy, wynagradzania oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
§ reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach sądowych,
§ odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy
§ szkolenia z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy