Dział Prawa Handlowego, Przekształceń i Struktur Handlowych


W obszarze prawa handlowego, Kancelaria świadczy pomoc prawną również w zakresie prawa gospodarczego prywatnego, a także prawa upadłościowego i naprawczego. Doradztwo obejmuje m.in.:

§ tworzenie spółek prawa handlowego, reprezentacja spółek przed organami rejestrowymi
§ bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz obsługę prawną organów spółek kapitałowych
§ reprezentację spółki w sprawach wewnętrznych (pomiędzy wspólnikami) oraz z osobami trzecimi
§ reprezentację wspólników i akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach
§ kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych
§ reprezentację podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych i administracyjnych
§ reprezentację w postępowaniu przedsądowym: ugodowym, mediacyjnym, negocjacyjnym
§ dochodzenie roszczeń
§ windykacja należności
§ reprezentację w sporach prowadzonych między przedsiębiorcami.