Ochrona Dóbr Osobistych


Kancelaria posiada również doświadczenie w reprezentacji klientów w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, w szczególności takich jak: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudomim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wyznalazcza i racjonalizatorska.

Podejmujemy działania zarówno na drodze karnej, jak również i cywilnej - występując każdorazowo o naprawienie szkody powstałej wskutek naruszenia dóbr osobistych.