Obrót Nieruchomościami


Kancelaria doradza prawnie w zakresie optymanego zabezpieczenia transakcji nabycia lub zbycia nieruchomości. Dokonujemy w szczególności weryfikacji kontrahnetów, jak również sprawdzenia umocownia osób występujących w charakterze pełnomocników kontrahentów. Analizujemy szczegółwowo dokumentację,  sprawdzamy ksiągi wieczyste nieruchomości, opiniujemy pod względem podatkowym. W powyższym zakresie przygotowujemy również stosowne dokumenty, m.in. pełnomocnictwa, oświadczenia, umowy, wnioski.