adwokat Monika Wypych


Absolwentka stacjonarnych studiów prawa Uniwersytetu Opolskiego. Pracę dyplomową z zakresu postępowania karnego pt. "Instytucja Świadka Koronnego w polskim procesie karnym" napisała pod kierunkiem Sędziego Sądu Okręgowego Zbigniewa Kwiatkowskiego.

Po ukończeniu studiów prawniczych złożyła egzamin na aplikację adwokacką, po czym rozpoczęła jej odbywanie przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Patronat nad przebiegiem aplikacji adwokackiej  sprawował  Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie adw. Witold Pospiech.

W ramach współpracy z Kancelarią adw. Witolda Pospiecha, reprezentowała Klientów w licznych procesach karnych (obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych, karnych gospodarczych). Nadto, w czasie obywania aplikacji adwokackiej podjęła współpracę z kilkoma kancelariami adwokackimi, w których praktykowała głównie w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

Jednocześnie swoją wiedzę poszerzała na studiach podyplomowych na kierunku Prawo Bankowe - Uniwersytetu Warszawskiego. Po zakończeniu aplikacji adwokackiej rozpoczęła indywidualną praktykę zawodową. W Kancelarii specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym, prawie cywilnym, prawie umów oraz prawie karnym. W obszarze jej zainteresowań pozostaje także świadczenie pomocy prawnej stronom postępowania w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądem Kościelnym. W powyższym zakresie ukończyła studia na kierunku Sądownictwo i Administracja w Kościele - Uniwersytetu ks. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.