Dla kogo jesteśmy


Klienci biznesowi. Kancelaria świadczy pomoc prawną Klientom biznesowym, którzy zainteresowani są stałym nadzorem prawnym nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz osób prawnych nie będących przedsiębiorcami. W powyższym zakresie Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną we wszelkich aspektach związanych z prowadzoną działalnością. Kierując się zdobytym doświadczeniem oraz podchodząc kompleksowo do spraw naszych Klientów, oferta Kancelarii w przedmiotowym zakresie obejmuje również pomoc prawną w sprawach karnych i karno-skarbowych, często toczących się w powiązaniu ze sprawami gospodarczymi. Poza prawem handlowym, oferujemy pomoc w zakresie prawa umów, arbitrażu handlowego oraz postępowania sądowego i pozasądowego w sprawach gospodarczych.


"Zaufanie Naszych Klientów zaopatruje w paliwo nasze nieustępliwe intencje do podejmowania działań w celu optymalizacji efektywnego funkcjonowała podmiotu gospodarczego, pozostającego pod naszym stałym nadzorem prawnym."


Klienci indywidualni. Kancelaria świadczy również pomoc prawną Klientom indywidualnym, doradzając im w problemach prawnych, z jakimi przyszło im się zmierzyć. W powyższym zakresie Kancelaria kierując się wieloletnim doświadczeniem w szczególności: opiniuje, sporządza pisma procesowe, reprezentuje w negocjacjach oraz zapewnia za-stępstwo procesowe osób fizycznych przed Sądami, organami ścigania oraz organami administracyjnymi.


"Z powierzonymi Nam sprawami zmierzamy się z największą dbałością o Państwa interesy, analizując każdorazowo wszystkie możliwe rozwiązania, celem wyboru optymalnego do indywidualnej sytuacji Klienta."