Kancelaria Adwokacka Adwokat Częstochowa Monika Wypych

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33
42-218 Częstochowa

Blog :: WYPYCH Adwokaci

Nabycie prawa własności nieruchomości poprzez zasiedzenie
Artykuł 46 Kodeksu cywilnego, stanowi, że nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Zgodnie...
Data publikacji: 22 stycznia 2021
Autor: Adwokat Anna GałeckaOdpowiedzialność odszkodowawcza w sytuacji kolizji ze zwierzyną leśną
Zderzenie ze zwierzęciem dzikim to jedno z najpoważniejszych zagrożeń na drogach, zarówno dla podróżnych, jak i dla samych zwierząt, które często giną pod kołami pojazdów. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Z tej...
Data publikacji: 21 stycznia 2021
Autor: Adwokat Justyna Gumuła-KędrackaProwadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień
Zgodnie z kodeksem wykroczeń osoba, która na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny (od 20,- zł do 5.000,- zł). W razie popełnienia tego wykroczenia można orzec zakaz prowadzenia pojazdów (od 6 miesięcy do 3 lat). Wykroczenie to odnosi się do osób,...
Data publikacji: 20 stycznia 2021
Autor: Adwokat Łukasz KrawczykUstalenie ojcostwa
O ile matką dziecka jest kobieta, która je urodziła, o tyle ojcostwo nie zawsze jest pewne. Ojcostwo prawne nie zawsze idzie w parze z ojcostwem biologicznym. Uznanie ojcostwa traktuje się jako oświadczenie mężczyzny, że urodzone dziecko pochodzi od niego. W polskim prawie istnieją wyłącznie trzy drogi prawne ustalenia ojcostwa, które a...
Data publikacji: 19 stycznia 2021
Autor: Prawnik Izabela SzczypiorZniesienie współwłasności nieruchomości
Zniesienie współwłasności nieruchomości odbyć się może albo przed notariuszem, gdy wszyscy współwłaściciele pozostają w zgodzie co do sposobu zniesienia współwłasności albo przed sądem. W przypadku wyboru drogi sądowego sposobu zniesienia współwłasności mamy następujące możliwości: podział fizyczny nieruchom...
Data publikacji: 18 stycznia 2021
Autor: Adwokat Anna Gałecka