Kancelaria Adwokacka Adwokat Częstochowa Monika Wypych

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33
42-218 Częstochowa

Blog :: WYPYCH Adwokaci

Prosta spółka akcyjna
Od 1 marca 2021 r. wejdą w życie przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej (P.S.A.). W prostej spółce akcyjnej kapitał akcyjny wynosi co najmniej 1 mln złotych, zaś wkład niepieniężny na pokrycie akcji może stanowić wszelki wkład przedstawiający wartość majątkową (w tym świadczenie usług, czy świadczenie pracy).
Data publikacji: 12 lutego 2021
Autor: Adwokat Monika WypychMandaty skarbowe – wzrost nawet do 14.000 zł
Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zakłada znaczące podniesienie maksymalnej wysokości kar nakładanych na podatników. Obecnie górna granica grzywny nakładanej na podatnika wynosi 5,6 tys. złotych, co stanowi dwukrotność płacy minimalnej. Górna granica kwoty grzywny miałaby zostać ...
Data publikacji: 11 lutego 2021
Autor: Adwokat Monika WypychKorzystne zmiany w zakresie rozliczania na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego
Wraz z początkiem roku kształtują się pozytywne zmiany przynajmniej dla części podatników. Zgodnie z najnowszymi zmianami stawki opodatkowania zostały obniżone, a także więcej zawodów może skorzystać z ryczałtu. Za największą zmianę, od której należy zacząć, uważa się możliwość opodatkowania ryczałtem przych...
Data publikacji: 10 lutego 2021
Autor: Prawnik Izabela SzczypiorPodatek handlowy – 25.02.2021 roku pierwsza płatność
Dnia 25 lutego upływa termin pierwszej płatności podatku od sprzedaży detalicznej, który obowiązuje od 01 stycznia 2021 r. i jest płatny miesięcznie. Podatek dotyczy sprzedawców detalicznych, którymi są: osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także spółki cywilne, które dokonu...
Data publikacji: 09 lutego 2021
Autor: Adwokat Monika WypychZmiany dla klientów banków w 2021 roku. Stałe stopy w hipotekach.
Zgodnie z nowelizacją "Rekomendacji S", tj. dokumentu obejmującego tzw. listę dobrych praktyk przy udzielaniu kredytów hipotecznych wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, instytucje bankowe zobowiązane są do końca czerwca 2021 r. (a banki spółdzielcze do 31 grudnia 2022 r.), na zmodyfikowanie swojej oferty poprzez wprowadzenie do nie...
Data publikacji: 08 lutego 2021
Autor: Adwokat Monika Wypych